Gebruiksvriendelijke software voor het primair onderwijs

Gesprekkencyclus

Geef aan welk gesprek je wilt voeren en hoe vaak. Bekwaamheidsdossier geeft dan via e-mail automatisch aan als het gesprek weer gevoerd moet worden in het kader van de Gesprekkencyclus.

Gesprekkencyclus

360° feedback

Vraag ook anderen om hun feedback. Feedback wordt automatisch opgenomen in de rapportage.

360° feedback

Kijkwijzer

Met de Kijkwijzer kan je de medewerker observeren met behulp van een competentieprofiel.

Kijkwijzer

Digitale handtekening

Vraag digitaal een handtekening "voor Akkoord" of "voor Gezien". Bekwaamheidsdossier houdt bij, wie getekend heeft, wanneer en met welk e-mailadres. Dit kan niet aangepast worden zodat over de handtekening geen discussie kan ontstaan.

Digitale handtekening

Uitgebreide competentieprofielen

Er zijn veel competentieprofielen beschikbaar die je naar eigen inzicht kan aanpassen. Uiteraard hebben wij ook de "Bekwaamheidseisen Leraar". Verder kunnen ook uw eigen competentieprofielen worden toegevoegd.

Uitgebreide competentieprofielen

Bestuursmodule

Het bestuur kan "bovenschools" competentieprofielen vastleggen zodat alle scholen van het bestuur met dezelfde profielen werken. Hierdoor kan je ook mooie overzichten maken die in het kader van mobiliteit weer interessant zijn.

Bestuursmodule

Overige functies