Al meer dan 3600 scholen werken met software van Cupella

Privacy / AVG mei 2018

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacy wetgeving: AVG.
Je moet aantoonbaar aan de AVG voldoen. Dit heeft verregaande consequenties voor veel organisaties. In deze AVG versie van RisicoScan is alles in behapbare stukjes opgenomen, zodat je ervoor kunt zorgen dat je aan de AVG voldoet.

Privacy / AVG mei 2018

Inzicht waar je wel/niet aan voldoet

Het is belangrijk om te weten op welke punten je (nog) niet voldoet. Dit inzicht is voor een bestuur van groot belang. Je kan dan de prioriteiten bepalen. Als je goed op de hoogte bent, kan je de juiste beslissingen nemen.

Inzicht waar je wel/niet aan voldoet

Zelfevaluaties en rapportages

Scholen kunnen individueel ook een zelfevaluatie uitvoeren. Je krijgt dan een rapportage die specifiek voor jouw school is. Besturen kunnen rapportages per school maar ook totaaloverzichten genereren.

Zelfevaluaties en rapportages

Notificaties bij wetswijzigingen

Als er een wetswijziging is, dan sturen wij hierover een e-mail. Zo blijf je altijd op de hoogte. Uiteraard is de wetswijziging dan ook in RisicoScan AVG opgenomen.

Notificaties bij wetswijzigingen

Alle PO wet- en regelgeving

Wil je weten aan welke wet- en regelgeving je in het Primair Onderwijs nog meer moet voldoen? Gebruik dan de volledige versie van RisicoScan. Het is uiteraard ook mogelijk om met Privacy / AVG te starten en later de overige wet- en regelgeving toe te voegen.

Alle PO wet- en regelgeving

Overige functies